Skrädderi Mari Sjögren 0225-509 00

 Dräkter med  Plissering.

 

I Dalarna finns några socknar som har plisserade kjolar till sina dräkter.

Exempel på av dessa socknar är Mora, Orsa, Boda och Våmhus.

Man hittar också plisserade dräktkjolar i Hälsingland och Skåne. 

 English text.

Costumes with pleating.

Some parish in the province of Dalarna have pleated skirts to their costumes.

You find thoose skirts in the parish of Mora, Orsa, Boda and Våmhus. 

Example on two other provincies that have pleated skirts to their costumes are Hälsingland and Skåne.

 

 

 
Till första sidan