Mönster, sömnadsbeskrivningar. 

Vi säljer mönster till dräkter som tex. Stora Tuna, Gustafs, Stora Skedvi, Säter

Dala Husby, Hedemora, Grytnäs och Garpenberg.

Nyhet: Vissa socknar i södra dalarna har sömnads beskrivning på cd skiva de finns även att köpa utskrivna.

 Vi säljer också sömnadsbeskrivningar som är utförda så att

de är mycket enkla att följa.

 

 

 

 

English text.

We sell patterns for the costumes. For example to the parish of 

Stora Tuna, Gustafs, Stora Skedvi, Säter, Dala Husby,

Hedemora, Grytnäs and Garpenberg.

 

We also sell sewing manuals. Very easy to follow.

 

 

 

 

 

 

Till första sidan